Các khái niệm được tạo thành từ thế kỷ Labyrinth cũng như các đại dương đầy sắt

Tên ban nhạc (và tiêu đề album) là một câu nói hay, tuy nhiên nó khá tuyệt vời rap/rock.
Những quan niệm định sẵn cũng như các đại dương đầy trớ trêu của thế kỷ

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.