G.O.A.T .: Tôi muốn bạn muốn tôi bằng thủ thuật chi phí thấp

bởi vì nó rất tuyệt. và bạn biết điều đó.

Phần lớn nhất trong tất cả các giai điệu (G.O.A.T.) là một loạt các bài viết, xếp hạng các bài hát yêu thích của tôi mọi thời đại. Danh sách chính ở đây và tôi cập nhật nó khoảng hai tuần một lần hoặc khi tôi có 10 bài hát khác.

Phiên bản bìa:

Và đánh nhiều hơn cho một vài trò lừa chi phí thấp hơn nhiều

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.