Harder Love của Strand of Oaks

Các phiên bản trước của các bài hát được phát hành lần đầu tiên trên Hard Love, với một số người mà Tim Showalter gọi là quá kỳ lạ để đưa ra album thích hợp. Tôi không chắc tôi đã bỏ lỡ kỷ lục đó như thế nào. Bởi vì nếu những điều này là vượt trội, bản phát hành chính thức phải rất lớn.

Gọi nó là đất nước Stoner. Gọi nó là Indie Americana. Gọi nó là tâm lý cảm xúc. Nhưng hãy lắng nghe nó. Thực sự là một album tuyệt vời. Tôi không nói điều này về một bản ghi trừ khi tôi thực sự, thực sự có ý nghĩa: kiểm tra nó.
Tình yêu khó khăn hơn bởi Strand of Oaks

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.