American Hunger: Renewal của MF Grimm (2017)

American Hunger của MF Grimm là một kiệt tác của Rap Street Street. Đó là hoàn toàn trung thực, đầy hiểu biết cũng như học tập, cũng như được cung cấp với lực lượng cũng như sức mạnh của một bậc thầy hip hop. Vì vậy, một mặt, nó khiến tôi vô cùng hài lòng khi xem lại nó trong loại album của các bản phối lại từ album ba gốc. Mặt khác, điều đó khiến tôi không may là tôi đã nghe điều này thay vì tài liệu mới từ Grimmm tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng, giống như đối tác cũ của anh ấy, MF Doom, những ngày tốt nhất của Grimm, aren chỉ trong tầm nhìn.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.