10 Lý do Paul Westerberg là một người mẹ-f hèin, thiên tài

Rare Westerberg/thay thế cắt giảm:

1. Gói lên (demo) -Replacements

2. Màu tôi ngạc nhiên (bìa thay thế)/Tôi muốn được an thần (bìa Ramones) -Wilco

3. Backlash-Joan Jett và Paul Westerberg. Bắt bản song ca đáng chú ý của họ trên bộ phim Let Let Do Do It From The Tank Girl Soundtrack (CD tuyệt vời, bộ phim khủng khiếp).

4. Tái tạo mặt trời California

5. Không hài lòng (Chú bao phủ thay thế)

6. Tôi nghĩ tôi yêu bạn (bìa David Cassidy) -Paul Westerberg

7. Kissing in Action-Replacing

8. Daydream tín hiệu-Paul Westerberg (trực tiếp)

9. Làm cho loại âm nhạc của riêng bạn Paul Westerberg

10. Không nơi nào là nhà của tôi-sự thay thế

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.