Dragonball Kai Kid Goku 1/8 Model Model Kit – Trường hợp của tôi !?

Bài đăng này được nộp theo:

Trang chủ nổi bật,
Phỏng vấn và cột

Bộ dụng cụ mô hình Goku của Dragonball Goku

bởi Miles Perzewski

Người hút này trông tuyệt vời! Đặt mắt vào điều này như đặc trưng trong các bản xem trước mới nhất khiến tôi hạnh phúc. Tất cả những gì tôi phải nói là nếu bạn thích Dragonball và Model Kit, đây là nơi của nó. Khớp nối khắp nơi, Goku có thể được đưa vào gần như bất kỳ lập trường nào mà bạn thích. Ka tôi ha tôi ha !!!

Mua, tựa vào, bám vào

Bộ dụng cụ mô hình Dragon Ball Kid Goku

Goku trong hành động

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.