Trong đầu tôi của Gurr

Một bộ sưu tập giai điệu rất, cực kỳ đẹp trong tinh thần của những chiếc đá thay thế phụ nữ đầu những năm 1990. Tin rằng các nhà lai tạo thỏa mãn GO GOS. Rất, cực kỳ tốt đẹp.
Trong đầu tôi bởi Gurr

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.