Nửa đêm của Stef Chura

Stef Chura bao gồm tín dụng độc lập. Album mới nhất của cô được tạo ra bởi Will Toledo of Cars and Truck Seat Headrest (những người tương tự như vậy trong bài hát, Trò chơi Midnight tuyệt vời. Cô ấy có một trong những giọng nói mạnh mẽ có vẻ xuất sắc với sỏi cũng như fuzz. Một cây đàn guitar có nghĩa là.

Lời bài hát cũng như cơn thịnh nộ như Alanis sớm. Lô hàng giọng hát trong sự đa dạng của sớm có yeah yeahs. Những giai điệu chuyển từ nhạc rock có thể truy cập sang những bản ballad mềm mại mềm mại của những năm 90. Hét lên Wu Tang cũng như những viên đá lăn.

Ồ. cũng như bìa Billy Idol.

Khuyến nghị cao nhất.
Nửa đêm của Stef Chura

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.