Chúc mừng sinh nhật Fiddy Cent!

Sinh nhật vui mừng cho 50 Cent, người sinh ngày 6 tháng 7 năm 1975.

Để ăn mừng: bìa bài hát của anh ấy! (Vâng, có một vài cái tuyệt vời!)

Chúng tôi sẽ bắt đầu với bản làm lại nổi bật của Jay Rock, về Breakthrough Cut, cách thức của Jay Rock.

Từ đó, theo thứ tự bảng chữ cái Candy Candy Shop (acoustic) của Corey Tynan

Bóng chày và bóng chày.

Trong DA Club của Ed Sheeran

… Và Blossom…

Phiên bản kim loại của Xombi

… Điều này thực sự nghèo nàn
Phương pháp thẳng ra ngoài bằng pu $$ y-cow
…. Và một mash.
Moe Money MOE Các vấn đề của 2 Mello
P.I.M.P.!

21 mối quan tâm của J Hus tại phòng chờ trực tuyến

Câu hỏi và 21 câu trả lời của Lil xông Mo (trả lời câu hỏi của Fiddy, 21)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.