Tập 2 của Woman With the Dragon Tattoo cho thấy ngày 1 tháng 5 năm 2013

Phát hành phương tiện truyền thông – Don Tiết bỏ lỡ suy nghĩ cuối cùng về một trong những cuốn sách ly kỳ nhất mọi thời đại!

Complex nói, nếu bạn đã kiểm tra cuốn sách cũng như đã xem các bộ phim, thì bạn cũng có thể đi tất cả cũng như kiểm tra Vertigo, xử lý người phụ nữ bằng hình xăm rồng. Đó là câu chuyện mà bạn nhớ, với một truyện tranh đương đại cung cấp một cuộc sống trực quan cho những nhân vật này.

Được chuyển thể bởi tiểu thuyết gia phạm tội của Scotland Denise Mina với nghệ thuật của Leonardo Manco cũng như Andrea Mutti, người phụ nữ với hình xăm rồng vol. 2 cho thấy ngày 1 tháng 5 năm 2013.

Chia sẻ cái này:
Đăng lại

Reddit
Twitter

LinkedIn
Tumblr

Telegram
Pinterest

Facebook
Túi

WhatsApp

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

DC để xuất bản The Woman With The Dragon Tattoo tháng 11 năm 2012Media-Truyện tranh rất nổi tiếng cũng như nhà xuất bản sách đồ họa DC Entertainment hôm nay đã tiết lộ nhóm sáng tạo cho cuốn sách đồ họa mới được mong đợi dựa trên cảm giác trên toàn thế giới của Stieg Larsson. XĂM HÌNH. Tội ác…
Ngày 13 tháng 1 năm 2012in “Truyện tranh”

DC Comics mời người phụ nữ với bản phát hành ReviewMedia hình xăm rồng – đúng thời gian cho Ngày truyện tranh miễn phí, đừng bỏ lỡ Người phụ nữ đặc biệt của The Woman With The Dragon Tattoo! Nhìn trước miễn phí này về bộ phim chuyển thể của Sách Đồ họa Vertigo về bộ phim kinh dị rất phổ biến trên toàn thế giới có tác phẩm của ACC.
Ngày 17 tháng 1 năm 2012in “Truyện tranh”

Người phụ nữ với hình xăm rồng được phát hành Datemedia trên bán hàng mới-các nhà bán lẻ, với sự bảo vệ công khai lớn được mong đợi cho người phụ nữ với Dragon Tattoo Vol. 1 HC, DC Entertainment đã thay đổi ngày bán. Ngày bán mới cho người phụ nữ với hình xăm rồng. 1 là thứ ba, ngày 13 tháng 11.
Ngày 1 tháng 11 năm 2012in “Truyện tranh”

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.