Bushwick (OST) của Aesop Rock

Aesop Rock là một trong những rapper indie dưới lòng đất luôn luôn được mô phỏng, nhưng không hoàn toàn sôi sục. Và đó là về việc tổng hợp cảm xúc của tôi dành cho anh ấy. Tôi tôn trọng khả năng của anh ấy, nhưng nó không bao giờ di chuyển tôi đủ để khiến tôi muốn có được album của anh ấy. Công cụ của anh ấy rất chặt chẽ và được sản xuất rất tốt, mặc dù.

Chà, bây giờ anh ấy đã có một album Beats. Và nó rất tốt.

Ở đây, ba lần cắt từ nó. Rất khuyến khích.

Bản thân bộ phim chỉ vào Sundance.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.